Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area

Supply Chain Champs

Every year AMR research (www.amrresearch.com ) publishes the Top25 Supply Chain Leaders in our Global economy.

Apart from all the financial and operational data being reviewed (like Return on Assets and Inventory Turns), other elements driving Supply Chain Excellence are being introduced into the metrics of this Top25.

To name a few:

– Revenue Growth

– DDSN score, meaning Demand Driven Supply Network

Demand Driven Excellence is considered to be the main distinguishing element for Supply Chain Champs. DDE integrates all relevant business processes and consists of the following elements:

  • Supply Management – Manufacturing, logistics and Sourcing
  • Demand Managent – Marketing, Sales & Service
  • Product Management – R&D, Engineering and Product Development

Take a look at AMR’s website for more info (free registration).

The Top25 of 2009: https://www.amrresearch.com/research/highimagequality/0905AMRC-Friscia3T01-1.png

More on Demand Driven Excellence: https://www.amrresearch.com/Content/View.aspx?compURI=tcm%3a7-43469&title=The+AMR+Research+Supply+Chain+Top+25+for+2009

Supply Chain Management is truely becoming the ultimate integrator of Customer Intimacy, Product Leadership and Operational Excellence.

In a couple of weeks, the new Top 25 will be published again. More to follow.

Gerard Ekhart

April 2010

Bye Bye

Van de kwart eeuw die ik gewerkt, ben ik zo’n 5 jaar consultant geweest.

Ik heb altijd moeite gehad met het woord ‘consultant’. Het roept bij mij (zoals bij velen weet ik) een boel associaties op die niet altijd zo positief zijn.

Cees Min heeft hier recent een mooi boekje over geschreven: ‘Bye Bye Consultant’. Een aanrader.

Ik zie twee grondoorzaken waarom consultants vaak met argusogen worden aangekeken, terecht of onterecht:

  1. Veel woorden, geen daden

Voorbeelden genoeg denk ik: dikke rapporten die in de la verdwijnen. Ik vraag me dan altijd af of de rekening daarvoor wel wordt betaald. Zo ja, dan wilde die klant blijkbaar ook een dik rapport en moet je niet klagen. Anderzijds moet de consultant zichzelf blijven afvragen: wie heb ik nu geholpen? Alleen mezelf of uiteindelijk ook de klant? Professionele integriteit versus geld verdienen is soms een lastige afweging…

  1. Prijs versus prestatie

Heeft ten dele met het voorgaande te maken. Wat is iets waard? Een briljant idee van een externe adviseur tijdens een ‘Quick Scan’ versus een uitvoerige analyse van een junior consultant die alleen maar opgeschreven heeft wat de klant al wist? Roept u maar.

Hoe dan ook, ik denk dat mensen die in de professionele dienstverlening zitten (of het nu bankiers, notarissen, medisch specialisten of voetbalcoaches zijn), zich permanent moeten afvragen waarom zij eigenlijk dat vak uitoefenen. Bij de bankiers hebben we overduidelijk gezien dat te veel focus op korte termijn eigen belang, leidt tot terechte argwaan bij de ontvangers van die dienstverlening. Terecht.

Ik moedig dan ook iedere Supply Chain dienstverlener aan, zichzelf deze vraag te stellen en in alle eerlijkheid te beantwoorden. Dat scheelt een hoop ‘kaf’ en geeft wat meer ‘koren’.

Dit was vooralsnog mijn laatste bijdrage als columnist SOURCE voor dit mooie blad. Bedankt en ‘bye bye’.

Gerard Ekhart

Directeur Imengo Works BV

[email protected]

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)

‘Do or die’ – Inkoop en Innovatie

‘The moment you think you have everything under control….you are too late.’ Dat zei Mario Andretti eens aan het einde van een Indy 500 race toen hem werd gevraagd naar de essentie van succesvol racen.

De dynamiek van onze huidige geglobaliseerde wereld trekt een forse wissel op het wendbaarheidvermogen van bedrijven en hun toeleveranciers. De engineering- en marketingafdelingen zijn volop bezig nieuwe producten en diensten te ontwikkelen in een wereld die steeds harder roept: ‘Goedkoper! Sneller! Beter!’ Productie en Inkoop rennen daar vaak al klagend achteraan. Ondernemingen die niet in staat zijn deze ratrace bij te benen hebben inmiddels het loodje al gelegd of zijn overgenomen. Of het nu ABN AMRO is of Stork.

Kenmerkend voor ondernemingen die succesvol zijn op globaal niveau, is dat ze allemaal een fabelachtig marketing- en ontwikkelingspotentieel weten om te zetten in winstgevende producten voor ons klanten. Bij al deze ondernemingen neemt inkoop of zoals het daar vaak wordt genoemd supply chain management, een centrale rol in bij de totale bedrijfsvoering. Boeing, van oudsher een bedrijf dat alles zelf in huis deed, liet in een artikel in de Financial Times noteren wat hun overlevingsstrategie is: ‘Design, supply chain management, marketing and branding’. Niks geen ‘productie of assembly’ meer.

Ook dichter bij huis spreekt Philips in exact deze termen: supply chain management en inkoop behoren tot de kernfuncties van deze bedrijven. Niet zozeer omdat ze scherp kunnen inkopen, maar vooral omdat met het verregaand outsourcen van de eigen productie, deze bedrijven erin zijn geslaagd de flexibiliteit van hun operatie te vergroten door met de juiste leveranciers gezamenlijk nieuwe producten te ontwikkelen.

Inkoop is niet alleen meer het goed op orde hebben van uw contracten en leveringsperformance. Inkoop is het mede vormgeven aan ‘product leadership’ waarmee uw organisatie zich moet onderscheiden in onze nieuwe wereld. Do or die.

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)