Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area

How cars are made in 2013…

Watch this video on how VW has set up it’s new plant in Chattanooga, Tennessee in the US.

Impressive how the industry has moved on with fully automated robotic solutions.

Enjoy the video
VW plant tour

Groen

Al Gore is het gelukt met z’n film ‘An inconvenient truth’ het thema milieu uit het geitenwollen-sokken-circuit te halen en op zowel de globale politieke als de corporate agenda te krijgen. Fantastisch staaltje marketing. Groen inkopen is inmiddels ook tot ons kabinet in de lage landen doorgedrongen. In 2010 moet volgens onze ijverige milieuminister de gehele Nederlandse overheid ‘groen inkopen’. Wat dat exact inhoudt en wat de standaarden zijn, is natuurlijk nog niet geheel helder. 

Wat doet ons bedrijfsleven? Ondernemingen die al jarenlang in markten opereren waar milieu een belangrijke rol speelt (chemie, automotive, olie), lopen ver voor op de vele andere ondernemingen die nu opeens denken te moeten gaan nadenken over ‘groen’. De Dow Jones World Sustainability Index (een soort Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-ranking) verdeelt de businesswereld in achttien sectoren, waarbij elk jaar een ‘global sector leader’ wordt benoemd. Met vier Nederlandse ondernemingen in de top (Akzo Nobel, Unilever, TNT en Philips) staan we bovenaan in het landenklassement samen het de UK.

Wat staat een professionele inkooporganisatie te doen? Als u niet al volop met ‘groen’ bezig bent, is het hoog tijd deze kernwaarde te integreren in uw inkoopstrategie en actieplannen. <italic>Green is here to stay</italic>. Maar pas op het tot doel te verheffen. Het is één van de middelen waarmee u zich blijvend kunt onderscheiden en met uw leveranciers langdurig waarde kunt creëren voor uw klanten.

Dat er nog genoeg mensen zijn die mijns inziens de boodschap niet goed begrepen hebben, bewijst de volgende quote van een Amerikaanse VP Supply, zojuist genomineerd voor een of andere Champion of Green-prijs: ‘We can’t be good for the earth if we’re not able to stay in business…’

A very convenient truth.

 

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)

Blik op de toekomst

“Twee bewegingen die de komende jaren zullen doorzetten zijn lean & green logistics:
‘slanke’ (zonder overbodige voorraden) en duurzame logistiek. We roepen als consument makkelijk dat alles goedkoper, sneller maar ook
duurzamer moet. Maar ergens houdt het op en moet de prijs worden betaald. De huidige crisis heeft ons doen inzien dat we niet alleen maar door kunnen blijven jagen. Toch werken vandaag de dag nog veel bedrijven volgens het principe ‘u vraagt, wij draaien’. Terwijl deze bedrijven naar constructieve verbeteringen zullen moeten zoeken die op de lange termijn zijn gericht. De kortetermijnstrategie gaat uiteindelijk meer geld kosten.

Voor langetermijnoplossingen zie ik een rol voor Europa als één geheel. Global industry heeft de toekomst. Distributie wordt bijvoorbeeld in toenemende mate vanuit Oost-Duitsland gedaan. De lonen zijn er lager en er is voldoende kwaliteit wat betreft de arbeidskrachten. Nederland heeft op het gebied van value added centres geen blijvend onderscheidend vermogen.

Bovendien is de logistieke sector nog te veel regionaal en sectoraal ingericht. We moeten minder denken vanuit een land en meer vanuit Europa als geheel. Daar zitten mogelijkheden waardoor we beter kunnen inspelen op de lean & green-tendens. Willen we de logistieke regiefunctie succesvol vervullen, dan betekent dat ook loslaten, waardoor er misschien minder plaats is voor hardware in Nederland. We moeten de regie naar ons toe trekken op basis van geografische ligging en van daaruit de juiste beslissingen nemen.”

bron: interview Gerard Ekhart uit de Media Planet / de Telegraaf / 29 december 2007

180°

In de corporate wereld is het afgelopen jaar wederom veel veranderd. Wat vandaag ‘in’ is, is morgen ‘uit’ en andersom.

Een paar voorbeelden. 

Toen ik circa een jaar geleden een andere auto uitzocht, had ik nog geen idee hoe prettig ik het nu vind ‘ja’ te kunnen zeggen op de vraag: is ‘ie groen? Een D-label, E-label of nog erger is toch echt niet meer acceptabel, lijkt het. Op verjaarsfeestjes en bedrijfsborrels wordt inmiddels met trots verhaald over het zuinige A-label dat ook nog eens minimale bijtelling met zich meebrengt. Zijn we echt bekeerd of roomser dan de paus geworden?

Nog een voorbeeld. Bonussen. Het kon niet op de laatste jaren en nu opeens moeten we ons thuis en in vriendenkring verantwoorden dat wij er ook eentje krijgen. Hebben we eindelijk een vorm van prestatieloon, komt Bos weer roet in het eten gooien geheel in de tijdgeest van de verontwaardigde burger die niet zelf op zijn Icesave-geld kan passen.

Nog eentje dan. Inkoop. Ooit het lelijke eendje van het bedrijf, maar inmiddels bejubeld als dé strategische spil van de onderneming. Als je vroeger geen carrière kon maken, ging je naar de afdeling Productie en als je helemaal niets voorstelde, belandde je in de kelders van Inkoop. Tegenwoordig staan de headhunters voor je klaar en begrijpt de buitenwereld eindelijk dat jij met jouw afdeling degenen zijn die de meeste aandeelhouderswaarde toevoegen aan de onderneming…

Bij de eerste twee voorbeelden zag ik u met het hoofd knikken. Bij het laatste voorbeeld fronste u de wenkbrauwen waarschijnlijk. Wellicht is het nog niet zover, maar bedenk dat het kan verkeren. De tijd is in ieder geval rijp om in deze crisis samen met uw toeleverketen uw klanten te verrassen met innovatieve oplossingen.

Go 180°!

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)

Groene kennisinvesteringsquote

In Senegal worden afgedankte autobanden gebruikt om sandalen van te maken. In Thailand hebben boeddhistische monniken een complete tempel gebouwd van één miljoen bierflesjes (merendeel Heineken trouwens), en in Amsterdam staan studentenflats die zijn gebouwd van ongebruikte zeecontainers. Mooie voorbeelden van groen innoveren lijkt me, opgetekend in FD.outlook.

Nederland staat niet boven aan de ranglijstjes op het vlak van ‘groen’ of ‘innovatie’. Onze KIQ (Kennisinvesteringsquote, www.innovatieplatform.nl) blijft steken op zo’n 7,5 procent van ons BBP; landen als Finland en Amerika zitten rond de 11 procent. Daarnaast hadden we vorig jaar nog vier bedrijven in de Dow Jones Sustainability Index, nu nog maar twee (Unilever en TNT). Groot-Brittannië is hier leidend met vijf bedrijven.

Dat ‘innovatie’ en ‘groen’ elkaar niet hoeven te bijten, bewijst de Senegalese schoenmaker. Die weet waarde toe te voegen zonder daar trouwens direct een of andere Green Award voor te claimen. Kritische consumenten prikken dat groene ijdelheidballonnetje dat veel bedrijven momenteel opblazen direct door.

Ondanks of wellicht als gevolg van de huidige recessie, staan genoemde thema’s hoog op de agenda van zoals bedrijfsleven als overheid. Waar People, Profit, Planet een paar jaar geleden nog glimlachend werd gezien als de manier waarop Shell Greenpeace-activisten de wind uit de zeilen probeerde te nemen, is de green supply chain inmiddels een geaccepteerde strategische topprioriteit.

Wat is de boodschap voor inkoop? Herzie indien noodzakelijk je inkoopstrategie als het thema groene innovatie ontbreekt. Omzeil de financiële afdeling en ga met de leiding van je onderneming praten over de ‘groene inkoop KIQ’. Niet ‘in splendid isolation’ maar als integraal onderdeel van de visie van de totale onderneming. Ontbreekt die, dan is het tijd voor wat zendelingenwerk. Bart Vos, onze eerste Nederlandse ‘groene inkoopprofessor, helpt je graag op weg, heb ik persoonlijk ondervonden…

 

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)