Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area

Must read: ‘wat bezielt mijn klant?’

NL booktip

Gerco Rietveld heeft een 2e boek geschreven, ‘Wat bezielt mijn klant?’

Must read voor:
– iedereen die denkt dat ‘de huidige crisis’ wel weer overgaat
– de rest die weet dat dat nooit meer gaat gebeuren

Vol met analyses en tips voor de ondernemer die hier iets aan wil doen.

Gerard Ekhart
Augustus 2013

click hier voor een samenvatting

How cars are made in 2013…

Watch this video on how VW has set up it’s new plant in Chattanooga, Tennessee in the US.

Impressive how the industry has moved on with fully automated robotic solutions.

Enjoy the video
VW plant tour

Global Supply Chain Top 25 of 2012

What were the global supply chain champs of 2012?

Take a look at Apple’s inventory turn.. > 70.
Only one EU (Dutch/UK) company in the top 10, Unilever.
All others are American based..how come..?

Does the American approach on business (result oriented, data driven, single focus, shareholder centric etc) pays off more? These statistics prove the Americans right.

Top 25 supply Chain 2012

Car Blog (4) – 2011, the story continues…

Regular readers of this blog know my opinion on the global automotive industry: shares highly overpriced and structural overcapacity on the total global operations.

Also in the year 2010, the Automotive sector showed the highest increase in share value of all global industries: +41%. As you may remember..2009 was +101%. Where does this end?

The emotional factor on the stock exchange is by now a commonly known, but the combination of automotive and stock exchange seems to be an example of maximum synergetic effects: 1+1 >3.
Prognosis from Automotive news for the years 2011 and 2012 show a total sales number of 66-67.5 million cars globally. This is still a lot of cars less than the 71.4 million sold in 2007.

How can an industry sector with minimal 50% global overcapacity survive in today’s marketplace? Well, national governments who seem to be as vain as the car manufacturers themselves, keep filling the gaps the car manufacturers themselves have created. Squeezing suppliers, introducing cars below total cost price is in the end financed by us, the taxpayer.

The power of branding and customer intimacy seems strong enough to overcome the lack of operational innovation.

Supply Chain Champs

Every year AMR research (www.amrresearch.com ) publishes the Top25 Supply Chain Leaders in our Global economy.

Apart from all the financial and operational data being reviewed (like Return on Assets and Inventory Turns), other elements driving Supply Chain Excellence are being introduced into the metrics of this Top25.

To name a few:

– Revenue Growth

– DDSN score, meaning Demand Driven Supply Network

Demand Driven Excellence is considered to be the main distinguishing element for Supply Chain Champs. DDE integrates all relevant business processes and consists of the following elements:

  • Supply Management – Manufacturing, logistics and Sourcing
  • Demand Managent – Marketing, Sales & Service
  • Product Management – R&D, Engineering and Product Development

Take a look at AMR’s website for more info (free registration).

The Top25 of 2009: https://www.amrresearch.com/research/highimagequality/0905AMRC-Friscia3T01-1.png

More on Demand Driven Excellence: https://www.amrresearch.com/Content/View.aspx?compURI=tcm%3a7-43469&title=The+AMR+Research+Supply+Chain+Top+25+for+2009

Supply Chain Management is truely becoming the ultimate integrator of Customer Intimacy, Product Leadership and Operational Excellence.

In a couple of weeks, the new Top 25 will be published again. More to follow.

Gerard Ekhart

April 2010

Dabbawalla – a perfect Food Supply Chain the Indian way

Dabbawalla – a perfect Food Supply Chain the Indian way

How do you deliver 200,000 fresh lunches every day to your customers? At that at $5 per month?

It’s done. And not in New York or London, but in Mumbai, India.

Six Sigma experts found 1 error in 6,000,000 transactions ! Check that out Mr. Toyoda.

Read more about this on their website and a supporting news article on this (in Dutch…) or go to the Dabbawalla website.

https://www.fd.nl/artikel/14355328/perfectie-indiase-logistiek

https://www.dabbawalla.com/

Gerard Ekhart

March 2010

@@nkoop

Mezelf voorbereidend op het SCMagazine themanummer over ICT zat ik wat rond te neuzen op de prima site van het CBS (www.cbs.nl) ; ik las wat interessante feiten in een recente publicatie ‘De digitale economie 2008’:

–       Nederland kent meer dan 27.000 ICT bedrijven

–       Er zijn zo’n ¼ miljoen mensen met een ICT beroep in ons landje

–       De R&D uitgaven in de ICT sector is > € 1,8 mld

En wat dichter bij ons inkoophuis: 44% van alle bedrijven in NL ‘doet’ aan electronisch inkopen. Europees gezien zijn alleen de Engelse, Duitse en Noorse inkoop-collega’s actiever op het web.

Inkoop en ICT: ze hebben in het verleden op wat gespannen voet met elkaar gestaan bij het begin van de eHype. Toen begon echter het inkoopgilde in te zien, dat hun werk er niet door werd vervangen, zoals bij vele collega’s op de fabrieksvloer en de administratie. Ze kregen juist zeeën van tijd kregen om zich met het strategische deel van het vak bezig te houden. Daarnaast konden de tactische mannen en vrouwen prachtige middelen als eAuctions gebruiken om genadeloos een groepje enthousiaste toeleveranciers uit te knijpen. Dat dreigde even door te slaan met inkoopmanagers die vonden dat alles maar d.m.v. auctions moest worden ingekocht. Een soort ‘openbare aanbestedings-verplichting’ maar dan voor commerciële bedrijven.

Gelukkig is dat wat gestabiliseerd en een goed ERP pakket kent naast de transactionele ook een reeks aan ‘desicion supporting tools’ voor de moderne @@nkoper, zoals onze zuiderburen zo schoon kunnen zeggen. Dit wil trouwens niet zeggen dat alle beschikbare ‘Purchase to Pay’ middelen die het ICT gilde ons biedt, consequent en adequaat worden gebruikt. Integendeel, een groot verbeterpotentieel voor veel ondernemingen. Check it out.

Het definiëren van je inkoopstrategie is gelukkig nooit te digitaliseren: dat blijft lekker mensenwerk en dat maakt dit vak ook zo spannend!

Gerard Ekhart

Directeur Imengo Works BV

[email protected]

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)

Grenstanken – Global Sourcing Y/N

Een frequente vraag die ik krijg is: ‘moet ik in Oost Europa of Azië op zoek gaan naar goedkopere leveranciers?’ Gevolgd door: ‘wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit vlak?’

Mijn antwoord is hierop is meestal een wedervraag: ‘wanneer zou je in de auto stappen om in het buitenland goedkopere benzine te tanken?’

De antwoorden hierop zijn meestal in de trant van: (1) als het prijsvoordeel zo groot is dat het de rit rechtvaardigt, (2) als ik daar überhaupt wat te zoeken heb of (3) nooit, want dat vind ik niet interessant.

Even alle drie mogelijkheden kort analyseren:

(1)  de ‘Aldi – inkoper’ ; altijd en overal op zoek naar de laagste prijs, ook al kost dat kostbare tijd en moeite

(2)  de ‘twee vliegen in één klap – inkoper’; op zoek naar de win-win en probeert het nuttige en het aangename te combineren

(3)  de ‘verkoper’ ; is primair niet geïnteresseerd in inkoopvoordelen

Als het economisch wat minder gaat, zie je plots een verschuiving naar ‘Aldi-inkoop’ gedrag (goed of slecht). De wat meer strategische inkoper zal de neiging hebben ergens tussen (1) en (2) te balanceren.

De tweede vraag dan: laatste ontwikkelingen. Gerard Kleisterlee gaf recent in de Financial Times een interessante opsomming van wat hij verwacht op dit vlak: Supply Chains zullen meer en meer lokaal worden i.p.v. globaal. Belangrijkste redenen: stijgende kosten van energie (en dus transportkosten) in combinatie met sterke focus van internationale bedrijven op de ‘green supply chain’; anderzijds de toenemende vraag van klanten naar kortere levertijden.

Dit vanuit de gedachte dat in onze welvaartseconomie de factor TIJD aan belangrijkheid blijft winnen ten koste van de factor GELD. Het één hebben we te weinig en het andere teveel. En dat geldt meer en meer voor zowel consumenten als voor bedrijven.

Food for thought voor de budget ronde 2010 die er aan zit te komen.

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)

‘Do or die’ – Inkoop en Innovatie

‘The moment you think you have everything under control….you are too late.’ Dat zei Mario Andretti eens aan het einde van een Indy 500 race toen hem werd gevraagd naar de essentie van succesvol racen.

De dynamiek van onze huidige geglobaliseerde wereld trekt een forse wissel op het wendbaarheidvermogen van bedrijven en hun toeleveranciers. De engineering- en marketingafdelingen zijn volop bezig nieuwe producten en diensten te ontwikkelen in een wereld die steeds harder roept: ‘Goedkoper! Sneller! Beter!’ Productie en Inkoop rennen daar vaak al klagend achteraan. Ondernemingen die niet in staat zijn deze ratrace bij te benen hebben inmiddels het loodje al gelegd of zijn overgenomen. Of het nu ABN AMRO is of Stork.

Kenmerkend voor ondernemingen die succesvol zijn op globaal niveau, is dat ze allemaal een fabelachtig marketing- en ontwikkelingspotentieel weten om te zetten in winstgevende producten voor ons klanten. Bij al deze ondernemingen neemt inkoop of zoals het daar vaak wordt genoemd supply chain management, een centrale rol in bij de totale bedrijfsvoering. Boeing, van oudsher een bedrijf dat alles zelf in huis deed, liet in een artikel in de Financial Times noteren wat hun overlevingsstrategie is: ‘Design, supply chain management, marketing and branding’. Niks geen ‘productie of assembly’ meer.

Ook dichter bij huis spreekt Philips in exact deze termen: supply chain management en inkoop behoren tot de kernfuncties van deze bedrijven. Niet zozeer omdat ze scherp kunnen inkopen, maar vooral omdat met het verregaand outsourcen van de eigen productie, deze bedrijven erin zijn geslaagd de flexibiliteit van hun operatie te vergroten door met de juiste leveranciers gezamenlijk nieuwe producten te ontwikkelen.

Inkoop is niet alleen meer het goed op orde hebben van uw contracten en leveringsperformance. Inkoop is het mede vormgeven aan ‘product leadership’ waarmee uw organisatie zich moet onderscheiden in onze nieuwe wereld. Do or die.

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)