Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area

Groen

Al Gore is het gelukt met z’n film ‘An inconvenient truth’ het thema milieu uit het geitenwollen-sokken-circuit te halen en op zowel de globale politieke als de corporate agenda te krijgen. Fantastisch staaltje marketing. Groen inkopen is inmiddels ook tot ons kabinet in de lage landen doorgedrongen. In 2010 moet volgens onze ijverige milieuminister de gehele Nederlandse overheid ‘groen inkopen’. Wat dat exact inhoudt en wat de standaarden zijn, is natuurlijk nog niet geheel helder. 

Wat doet ons bedrijfsleven? Ondernemingen die al jarenlang in markten opereren waar milieu een belangrijke rol speelt (chemie, automotive, olie), lopen ver voor op de vele andere ondernemingen die nu opeens denken te moeten gaan nadenken over ‘groen’. De Dow Jones World Sustainability Index (een soort Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-ranking) verdeelt de businesswereld in achttien sectoren, waarbij elk jaar een ‘global sector leader’ wordt benoemd. Met vier Nederlandse ondernemingen in de top (Akzo Nobel, Unilever, TNT en Philips) staan we bovenaan in het landenklassement samen het de UK.

Wat staat een professionele inkooporganisatie te doen? Als u niet al volop met ‘groen’ bezig bent, is het hoog tijd deze kernwaarde te integreren in uw inkoopstrategie en actieplannen. <italic>Green is here to stay</italic>. Maar pas op het tot doel te verheffen. Het is één van de middelen waarmee u zich blijvend kunt onderscheiden en met uw leveranciers langdurig waarde kunt creëren voor uw klanten.

Dat er nog genoeg mensen zijn die mijns inziens de boodschap niet goed begrepen hebben, bewijst de volgende quote van een Amerikaanse VP Supply, zojuist genomineerd voor een of andere Champion of Green-prijs: ‘We can’t be good for the earth if we’re not able to stay in business…’

A very convenient truth.

 

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)