Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area

PMI – de Purchasing Managers Index

De Purchasing Managers Index. Elke maand vullen zo’n 300 inkoopmanagers in Nederland een ‘eenvoudige’ enquete in, die resulteert in een rapportcijfer die iets zou zeggen over hoe we er economisch voorstaan. Regelmatig prijkt de uitslag op de voorpagina’s van de financiële katernen.

In Nederland worden in tegenstelling tot andere landen in Europa en wereldwijd alleen inkoopmanagers uit de ‘Industrie’ gevraagd hieraan mee te doen. Volgens de site van de NEVI vertegenwoordigen deze bedrijven ‘minimaal 10% van het BBP’ (http://www.nevi.nl/inkoopkennis/NEVI_Inkoopmanagersindex).

Een aantal beursanalisten zweren erbij en noemen de index ‘van grote strategische waarde’. Anderzijds wordt toegegeven dat de index ‘zeer subjectief is vergeleken met andere indicatoren’.

Ook internationaal gezien bepaalt blijkbaar het inschattingsvermogen van een aantal inkoopmanagers voor een belangrijk deel het sentiment op de beurzen, zoals blijkt uit de zinsnede ‘PMI is considered a leading indicator in the eyes of the Fed’ (zie PMI op de site http://www.investopedia.com/).

Nou nou, zijn al die inkopers nou opeens de nieuwe beursgoeroe’s geworden?

Ik geloof er helemaal niets van. Net als bij de beurs in het algemeen is de kernvraag in mijn ogen: bepaalt de stand der economie ons sentiment, of bepaalt ons sentiment de stand der economie?

Bij gebrek aan andere ‘leading indicators’ is waarschijnlijk die van de Purchasing Managers opgewaardeerd naar een in mijn ogen bedenkelijk niveau. Waarom er trouwens geen Sales Managers Index is of een Logistics Managers Index kan ook niemand uitleggen, behalve de grap die ik laatst hoorde dat ‘die inkoopmanagers waarschijnlijk de enigen zijn die tijd genoeg hebben om trouw elke maand een enquete in te vullen’.

Meten is weten, maar cijfers liegen, zei mijn leraar Statistiek vroeger. Ik sluit me daar in geval van de PMI volledig bij aan.

Gerard Ekhart

Directeur Imengo Works BV

gerard.ekhart@imengo.nl

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)