Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area

Car Blog (1) – 101%

The Automotive Industy.

Always has been a benchmark and example for lots of other industries because of it’s characteristics:

  • global
  • competitive
  • branding
  • time to market
  • product life cycle
  • innovation and co-creation
  • lean

you name it.

Another characteristic of the industry is that it seems to be dominated by men. In general men want bigger, faster. Darwin at work.

The car as the mirror of mankind. Cars have become an important benchmark for a person’s success in life. Whether he or she lives in LA, London, Shanghai or Mumbay. The car as an economic thermometer. A step on the evolutionary ladder of our species on this planet.

Mobility has become a crucial part of our existence as we cannot survive in todays world without it. Around 1900 a person living in Western Europe travelled around 8 kilometers every year. Now that is 30,000 kilometer excluding air travel! And because of that, we have build an entire global industry to support al these mobility needs.

The ratrace has come to a halt during the economic crisis the world suffered in 2008.  And then a strange thing happened: this global, lean, competitive industry with their great brands and innovative products, completely collapsed! The mirror was shattered.

But instead of buying a new mirror, learn from our mistakes and move on, what did we do? We tried desparetely to collect the broken pieces and glue them all back together. At an enormous cost for society and it’s tax paying citizens. We simply can not and do not accept that our symbols of welfare and percieved happiness would be destroyed. Politicians convinced us all that our national treasures need to be preserved at any cost. And we all agreed. Even the entire anti-globalist movement.

In the single calendar year 2009, from January 1st until December 31st, the sharevalue of the combined global Automotive Industry increased with 101%. The biggest increase of any global Industry during 2009.

My conclusion? The laws of Evolution are much more powerful than the laws of Economics.

Gerard Ekhart

Trend watcher Automotive

February 2010

Blik op de toekomst

“Twee bewegingen die de komende jaren zullen doorzetten zijn lean & green logistics:
‘slanke’ (zonder overbodige voorraden) en duurzame logistiek. We roepen als consument makkelijk dat alles goedkoper, sneller maar ook
duurzamer moet. Maar ergens houdt het op en moet de prijs worden betaald. De huidige crisis heeft ons doen inzien dat we niet alleen maar door kunnen blijven jagen. Toch werken vandaag de dag nog veel bedrijven volgens het principe ‘u vraagt, wij draaien’. Terwijl deze bedrijven naar constructieve verbeteringen zullen moeten zoeken die op de lange termijn zijn gericht. De kortetermijnstrategie gaat uiteindelijk meer geld kosten.

Voor langetermijnoplossingen zie ik een rol voor Europa als één geheel. Global industry heeft de toekomst. Distributie wordt bijvoorbeeld in toenemende mate vanuit Oost-Duitsland gedaan. De lonen zijn er lager en er is voldoende kwaliteit wat betreft de arbeidskrachten. Nederland heeft op het gebied van value added centres geen blijvend onderscheidend vermogen.

Bovendien is de logistieke sector nog te veel regionaal en sectoraal ingericht. We moeten minder denken vanuit een land en meer vanuit Europa als geheel. Daar zitten mogelijkheden waardoor we beter kunnen inspelen op de lean & green-tendens. Willen we de logistieke regiefunctie succesvol vervullen, dan betekent dat ook loslaten, waardoor er misschien minder plaats is voor hardware in Nederland. We moeten de regie naar ons toe trekken op basis van geografische ligging en van daaruit de juiste beslissingen nemen.”

bron: interview Gerard Ekhart uit de Media Planet / de Telegraaf / 29 december 2007