Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area
Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm Imengo helps to transform your Supply Chain Operations Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area

Consultants…

Ik moet mijn moeder van 80 geregeld uitleggen wat ik nou precies doe dagelijks. Ik maak dan vaak de vergelijking met een beroep dat zij goed begrijpt op haar leeftijd: de dokter. Verderop in dit nummer staat een verhaal over supply chain consultants in ons kikkerlandje. Een ‘ziekenhuis top 100’ vertaald naar adviseurs op laatstgenoemd vakgebied. Interessante materie.

Ik onderken vier soorten supply chain adviseurs. Allereerst is er de huisarts: de patiënt heeft klachten en wil daar met een allround professional over praten om gezamenlijk vast te stellen óf er iets aan de hand is en wat de eerste diagnose is. Vervolgens de specialist: er is iets aan de hand en er moet gedegen onderzoek plaatsvinden, op basis waarvan een concreet advies en behandelplan wordt opgesteld. Dan is er de chirurg: is behandeling met medicijnen onvoldoende, moet er soms een ingreep plaatsvinden om orde op zaken te stellen. Tot slot de kwakzalver: all of the above, maar dan niet gehinderd door kennis, kunde en ervaring in het betreffende vakgebied.

Niemand gaat met plezier naar de dokter, al is het alleen al omdat het tijd en meestal ook geld kost, zonder dat je van tevoren echt weet of jouw probleem wordt opgelost. Toch weet iedereen dat het soms noodzakelijk is.

Zoek je een supply chain-dokter, dan volgen hier wat tips:

  • Een huisarts wordt nooit een specialist of chirurg; ze missen de kennis en de middelen om je echt te helpen als dat nodig is;
  • Allround specialisten vallen meestal in de categorie kwakzalvers: een dermatoloog is geen cardioloog;
  • Vraag een second opinion; er zijn meer wegen die naar Rome leiden;
  • Kies de ‘vent en niet de tent’ (of steeds vaker de ‘vrouw en niet het gebouw’); een universitair medisch centrum is geen garantie voor genezing.

Succes met de zelfdiagnose.

 

Dit artikel verscheen eerder in SCMagazine (www.scmonline.nl)

About beheer

Comments are closed.